BORANG PERMOHONAN

 

 

 

     
JENIS PERMOHONAN
Baru :
Pembaharuan :
BUTIR-BUTIR SYARIKAT PEMOHON
Nama Syarikat :
Nombor Pendaftaran Perniagaan/Syarikat :
Tarikh Pendaftaran Perniagaan/Syarikat : cth : 02/12/2005
Jumlah Modal Berbayar : cth : 1,000,000.00
Alamat Pendaftaran :
Laman Web :

Copyright @ PKA IT 2012
Lembaga Pelabuhan Kelang